Hôm qua, danh mục mới “về các loại thuế đối với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong phạm vi Ucraina ,các dịch vụ liên quan tới ngành đường sắt và các hệ số được áp dụng vào danh mục” bắt đầu có hiệu lực.

Trước đó, ngày 28 tháng 3 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ucraina – ông Joseph Vinsky đã khẳng định rằng:” Danh mục Thuế mới đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2009”.

Ông nhấn mạnh rằng:” Khi áp dụng Danh mục mới này, tất cả các tính toán chi phí sẽ hoàn toàn minh bạch, rõ ràng. Nói cách khác, tất cả mọi người sẽ có thể mở Danh mục, hoặc truy cập các trang web để xem các chỉ số Thuế, và tính toán chi phí vận chuyển từ điểm A tới điểm B”.

Theo ông Vinskiy, danh mục thuế của ngành đường sắt Ucraina sẽ hoàn toàn chính xác, cụ thể cho các đối tác làm việc với ngành, do đó, tất cả các chi phí vượt quá mức thuế là không có căn cứ.

Như vậy, danh mục hiện tại quy định Thuế đối với hàng hóa vận chuyển bằng xe lửa trong phạm vi các vùng của Ucraina (sổ danh mục thuế số 1), đã được phê duyệt bởi quyết định № 551 của Bộ Giao thông vận tải Ucraina từ ngày 15 tháng 11 năm 1999 № 551, đăng ký tại Bộ Tư pháp Ucraina ngày 01 tháng 12 năm 1999, đã không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, các khoản thanh toán cuối cùng cho việc vận chuyển hàng hóa được tiến hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2009, sẽ vẫn được thực hiện theo danh mục cũ (Sổ danh mục số 1), theo tin từ hãng thông tấn Ucraina UNIAN.

Các nguyên tắc chính của Danh mục mới bao gồm:

– Đảm bảo các điều kiện thuận lợi để tạo ra môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, và tuân thủ các quy định chỉ thị của Liên minh Châu Âu EU trong lĩnh vực giao thông đường sắt về việc cấp quyền sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt cho các đối tượng kinh doanh khác nhau;

– Đưa ra một danh mục rõ ràng cho việc tính toán các chi phí vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt và những người chủ sở hữu tư nhân;

– Rút gọn danh sách các khoản phí bổ sung cho các dịch vụ liên quan đến ngành đường sắt.

Theo Danh mục, thì mức giá sẽ bao gồm hai phần – các khoản thanh toán cho các công việc cuối cùng và trong quá trình vận chuyển. Danh mục thuế mới đã rút gọn danh sách các dạng vận chuyển, các công việc và các dịch vụ được miễn phí. Trong danh sách, 6 loại hình dịch vụ hoàn toàn bị xóa bỏ, 13 loại hình được quy định mức phí cố định. Ngoài ra, xóa bỏ 17 loại phí phụ thu.

NNC
theo Mid