Trước báo chí Thủ tướng Ucraina, bà Yulia Tymoshenko tuyên bố rằng, một phần số tiền tín dụng IMF cấp lần này sẽ đưa vào ngân sách nhà nước Ucraina.

Bà nói, “phần khoản tiền tín dụng lần này chuyển vào Ngân sách rất quan trọng bởi vì nó cho một khả năng làm cho hệ thống tài chính trở nên hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng”. “Kết quả quan trong của hội đàm với IMF lần này không chỉ là đã thỏa thuận được một chương trình hợp tác mà còn là một sự điều chỉnh chương trình để tăng chuyển khoản tín dụng lần hai này”. “Bà nói, 50% số lượng theo thỏa thuận sẽ được đưa vào Ngân sách quốc gia”. Khi trả lời câu hỏi, tiền này có thể dùng để bù thâm hụt ngân sách hay không bà thủ tướng nói: “tất cả dự trữ tài chính có thể được sử dụng để thanh toán cho tín dụng bên ngoài đã làm trước đây. Và điều đó cũng là thực tiễn chung”.

Như đã đưa tin, bà đại diện IMF Jane Pazarbazyolou cũng đã nói trước cuộc họp báo rằng, khoản tín dụng IMF cấp cho Ucraina làn hai sẽ là $2,8 tỷ theo chương trình Stand by.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Forum.ua