Mức lạm phát ở Ukraine là 8,2% là kết quả lạm phát của cả năm nay. Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã thông báo như vậy tại cuộc họp báo trình bày công khai Dự luật ngân sách Ukraine cho năm 2010 vào ngày hôm nay, 14 tháng 9 năm 2009.
Thủ tướng nói: “Hôm nay chúng ta đã đi đến kết quả khi mà những chỉ số lạm phát vào thời điểm này chúng ta có chỉ số lạm phát tất cả chỉ là 8,2% so với năm ngoái. Điều này có xét đến mức phát lạm lớn và sự suy yếu căn bản của đồng nội tệ”.

Theo lời của Bà, những nguyên nhân lạm phát ở Ukraine là sự mất giá “không dự báo được” của đồng Grivna và một sự phát dư đáng kể mà NBU đã thức hiện để tái cấp vốn các ngân hàng thương mại (NHTM). Thủ tướng nhấn mạnh rằng, chính sách của ngân hàng quốc gia đã là nguyên nhân cơ bản của sự đình đốn (Recession) ở Ukraine trong năm 2009. Theo lời Bà, 110 tỷ Gr. mà NBU cấp với tư cách tái cấp vốn là đủ để phục hồi cấp tín dụng cho nền kinh tế và năng lực thanh toán do tiền gửi bị rút. Bà nói: “Thay vì vào đó những nguồn vốn đó đã bị đưa ra thị trường ngoại hối, nơi mà cũng những ngân hàng đó bằng đầu cơ đã làm ra tiền khoảng 3-4% trong một ngày”.
Tymoshenko đồng thời đánh giá rằng, lợi tức tính toán và lợi tức tái cấp vốn là không có cơ sở xét về mặt kinh tế. Bà tuyên bố: “sự lý giải của NBU rằng, lạm phát cao đã không cho phép họ khả năng giảm lợi tức tái cấp vốn là không có cơ sở kinh tế. Nếu chúng ta có tỷ lệ lạm phát là 8,5% thì từ đâu mà có lợi tức cấp vốn là 16%? Trong những tỷ lệ phần trăm lợi tức như vậy thì không thể tiến hành kinh doanh được. Đó là hoạt động kinh doanh bị lỗ có kế hoạch”.
Sự mất giá của đồng nội tệ ở Ukraine nhiều hơn nhiều so với ở những nước khác, Bà Thủ tướng nói: “Đó là chính sách đầu cơ và không chuyên nghiệp của NBU đã cho phép các NHTM cấp tín dụng cho các bà nội trợ, các nhà nông và các xí nghiệp công nghiệp không phải là nhà xuất khẩu. Kết quả của một sự mất giá như thế họ đã trở thành phá sản trên thực tế trong có mấy tháng, không có khả năng trả những tín dụng ngoại hối với tỷ giá như vậy”.
Trong khi đó nột tuần trước thống đốc NBU V.Stelmakh tuyên bố rằng, NBU sẽ hành động xuất phát từ chỉ số lạm phát 9,5% đã được đưa vào ngân sách năm 2009. Ông nói: “Không ai phế truất nó cả bởi thế chúng tôi sẽ làm tất cả để không kích thích tăng lạm phát lớn hơn chỉ số đã định nhưng không làm hại phát triển công nghiệp”.
Theo lời của thống đốc NBU sự giảm mức lạm phát trong năm 2009 sẽ giảm phần nhập khẩu tới hạn trong GDP mà hiện tại chiếm 30% so với 60% trong năm 2008.
Đáng để ghi nhận rằng, trong nghị định khung về chính sách kinh tế và tài chính với IMF được tổng thống, thủ tướng, thống đốc NBU và quyền bộ trưởng bộ tài chính ký hồi tháng 7 năm nay nói rằng, sự suy giảm GDP Ukraine trong năm 2009 là 14% với mức lạm phát gần 13%. Theo tài liệu này dự báo suy giảm GDP đã kém đi so với 8% trong thời kỳ xem xét lại chương trình hợp tác với IMF lần trước. Sự đánh giá lạm phát có tốt hơn lên so với 16%.
Lưu ý rằng, trong tháng 8 năm nay chỉ số giá tiêu dùng ở Ukraine giảm 0,2% so với tháng trước. Từ đầu năm giá tiêu dùng trong nước tăng lên 8,2%. Trong tháng 7 cũng quan sát thấy giảm phát so với tháng trước 0,1%. Trong năm ngoái lạm phát là 22,3%, năm 2007 – 16,6%.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo rbc-Ukraine)

»Cùng chủ đề
Scandal tài chính tại NBU

14 Tháng Chín 2009