Thủ tướng Timoshenko: “Bắt đầu có cuộc đàn áp cán bộ hải quan năng lượng, những người đã mở hải quan 11 tỷ khí đốt ở trong kho chứa của Ucraina cho Cty “NaftoGas Ucraina”. Bà đã nói như vậy tại cuộc gặp báo chí ở sân bay Boryspol trước khi đi Pari.

Trước báo chí Bà nói: “Đã bắt đầu có những cuộc bắt bớ người mà trên cương vị công tác đã chống lại tham nhũng, không thực hiện những mệnh lệnh cấp cao. Về bản chất là đã bắt đầu có những cuộc đàn áp chính trị rộng lớn”.

Bà đã thông báo rằng, đêm ngày hôm kia một cán bộ hải quan năng lượng, ông Taras Shepytko đã được cơ quan an ninh mời đến. “Người ta gây sức ép liên quan đến việc buộc giải tỏa 11 tỷ mét khối khí đốt mà Ucraina đã mua của Liên bang Nga trong kho chứa của Ucraina. Người ta ép cán bộ hải quan này giải tỏa hải quan số gas trên cho Cty “RosUkrEnergo”… Người hải quan này không làm một hành vi nào phạm tội cả – anh ta đã giải tỏa hải quan số gas mà nhà nước thông qua “NaftoGas Ucraina” đã mua và đã trả tiền cho “Gasprom”… Anh ta đã không chấp nhận lệnh tội phạm giải tỏa hải quan số gas này theo sơ đồ tham nhũng cho cơ cấu ngầm của “RosUkrEnergo. Bởi thế ngày hôm qua anh ta đã phải trả giá bằng tự do của mình”.

Thủ tướng làm rõ thêm rằng, “Người ta buộc tội anh ta giải tỏa cho nhà nước mà không giải tỏa cho những cơ cấu tham nhũng. Rõ ràng là những việc này được làm dưới sức ép của Anh ninh quốc gia (SBU), của Văn phòng Tổng thống. Tôi không loại trừ là nếu không có lệnh trực tiếp của Tổng thống thì việc này chắc gì đã xảy ra. Đây là điển hình của việc cả SBU và cả Văn phòng tổng thống sẵn sàng dùng những biện pháp bất hợp pháp và đàn áp để giữ gìn tham nhũng và trên cơ sở đó chi tài chính cho cuộc bầu cử tiếp theo của mình”.

Thủ tướng cũng thông báo rằng, hôm nay, vào 7 giờ sáng đại diện của SBU cố đưa cho người lãnh đạo hải quan năng lượng giấy triệu tập. “Họ cũng cư xử đúng như vậy đối với cán bộ của Cty “NaftoGas Ucraina”.

Tôi nghĩ đây là cái roi tiêu biểu của Tổng thống và Văn phòng công cụ của ông dung để chống những người sẵn sàng chống tham nhũng”.

Thủ tướng nói: “Cá nhân tôi và lực lượng chính trị của tôi sẽ không để yên những sự kiện này mà không có phản ứng thích hợp. Và hôm nay phái BYUT tại quốc hội sẽ đề nghị Cục trưởng cục an ninh SBU trả lời về vấn đề này. Chúng tôi như là một đồng đội cho nên sẽ đề nghị Tòa xem xét vấn đề này thật nhanh và giải phóng người ra. BYUT sẽ đề nghị Quốc hội lập Ủy ban điều tra đặc biệt để điều tra những áp lực của SBU đối với hải quan. Ngày mai có cuộc họp của chính phủ tôi sẽ đề nghị thông qua lệnh thưởng giấy khen cho những người bị đàn áp về lòng dũng cảm và tinh thần chống tham nhũng về việc họ đủ can đảm đứng lên chống lại những mệnh lệnh phạm tội”.

Theo thông tin của bà thì 11 tỷ m3 khí đốt đã được giải tỏa hải quan hoàn toàn có lợi cho Cty nhà nước “NaftoGas Uctraina” thyeo hợp đồng mua-bán. Số gas này được mua công khai và hợp pháp, chúng đã được giaỉ tỏa hải quan và trở thành tài sản của Cty “NaftoGas Ucraina”.

Hoàng Xuân Kiểm