(DN.ODESA) – Ngay trước thềm năm mới Thủ tướng Ucraina lại tổ chức họp báo và với giọt nước mắt Bà thông báo những điều mới nhất về những móc ngoặc “tham nhũng” của Thống đốc ngân hàng quốc gia (NHQG).