(DN.ODESA) – Tổng thống V. Yushenko và thống đốc ngân hàng quốc gia Ucraina V. Stelmach cần phải từ chức. Đó là lời phát biểu của thủ tướng Ucraina trên kênh TV “Ucraina” ngày hôm nay.

Bà nói: “khi người ta đưa đất nước vào cảnh thất nợ (Default) lại còn tuyên bố rằng, các ngân hàng thất sủng là do không còn gì để trả những khoản tín dụng bằng ngoại hối và chỉ có một kịch bản chính trị – đưa đất nước vào thể chế quản lý trực tiếp của Tổng thống thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp… Tôi sẽ không để cho tình hình phát triển như vậy được. Tôi không để cho V.Yushenko lặp lại kịch bản năm 1998, thời mà tất cả họ đã làm tiền, và bây giờ họ lại đưa dất nước đến vỡ nợ. Tôi cho rằng Tổng thống đất nước, người mà hôm nay đang làm việc để cho đất nước trở nên “càng tồi tệ càng tốt và làm tiền trên những vấn nạn thì cần phải từ chức ngay ngày mai cùng với thống đốc ngân hàng quốc gia”.

Ngoài ra, Thủ tướng còn nói ràng, tỷ giá đồng Grivna khỏe lên ngày hôm nay là kết quả của lời cảnh báo của Bà ngày hôm qua. “Nếu hôm qua tôi không vạch ra những mưu mô thì ngày hôm nay tỷ giá đã đạt đến hơn 12Gr./1usd. Một tỷ giá như vậy được định đặt có chủ ý dành cho một số Cty và một số cá nhân nhất định”.

Lưư ý rằng, hôm qua Thủ tướng đã phát biểu trước báo chí và đặt trách nhiệm về tình hình bất ổn trên thị trường tiền tệ lên người đứng đầu nhà nước. Cụ thể là Thủ tướng đã buộc tội cho V. Yushenko bao che cho những hành vi đầu cơ trên thị trường tiền tệ. Đồng thời Bà thông báo rằng, Khối Byut của bà tại Quốc hội sẽ không cho xem xét bất cứ một vấn đề gì chừng nào QH chưa xem xét vấn đề cách chức Thống đốc ngân hàng quốc gia V. Stelmach và các thành viên ban lãnh đạo của ông.

Đáp lại, Tổng thống V. Yushenko trong cuộc họp với các chủ ngân hàng ngày hôm nay đã nói rằng, bằng những bình luận của mình về công việc của lãnh đạo Ngân hàng quốc gia chỉ làm cho tình hình tài chính ngân hàng xấu đi. “thêm vài tuyên bố như vậy của Thủ tướng thì chúng ta lại có thêm những hậu quả xấu nữa cho ngân hàng quốc gia và các ngân hàng thương mại”. Tổng thống đã giao cho ngân hàng quốc gia và các ngân hàng thương mại phải ổn định tỷ giá đồng Grivna trong vòng 10 ngày.

Chúng tôi lưu ý rằng, ngày 17 và ngày 18 tháng 12 đã có sự sụt giảm đáng kể tỷ giá đồng tiền quốc gia. Ngày 17.12 trở thành ngày “đen” khi tỷ giá từ 8,35-8,53Gr./1đôla nhảy lên 9,30-9,60/1đôla. Ngày hôm sau – 9,55-9,80Gr./1đôla.

Tuy nhiên sau những cảnh báo của Thủ tướng thì hôm nay (19.12) đồng Grivna đã củng cố giá trị với tỷ giá 8,25-8,40Gr./1usd tại thị trường liên ngân hàng ở cuối phiên giao dịch.

Hoàng Xuân Kiểm