Theo lời thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk, trong ngân sách Ukraina năm 2015 có dự tính khả năng tăng lương và lương hưu cho người dân nhằm mục đích bù khoản mất giá đồng nội tệ kể từ ngày 1 tháng 12. “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bù chỉ số giá. Tôi là người đầu tiên quan tâm tới việc này, chuyển thời hạn bù giá cho dân sớm hơn ngân sách dự định. Thủ tướng Yatsenyuk nói trong khi trình bày Kế hoạch lập pháp cho cải cách ở quốc hội.

Tuy nhiên, thủ tướng nhấn mạnh rằng để làm điều đó cần thiết phải tìm nguồn tài chính. Chùng tôi sẽ làm việc với bộ trưởng tài chính, bộ chính sách bảo đảm xã hội, các ủy ban chuyên môn và sẽ nói cởi mở, nếu ngày hôm nay chúng ta có nguồn thu để bù giá cho dân chúng hay không”, – ông Yatsenyuk nói.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng chính phủ đã thành công tích lũy một số tiền nhất định trên tài khoản thống nhất của kho bạc. “Tôi chỉ lưu ý rằng, chúng ta có các khoản thanh toán lớn giành cho các công dân nghèo – đó là vào quý IV năm nay. Và đó là 25 tỷ Hrivnia cần phải có trên tài khoản kho bạc để sao cho mỗi người đòi được ưu tiên hoặc trợ giúp nhận được chúng, chứ không phải nhận lời hứa”, – ông Yatsenyuk nói.

Lưu ý rằng, từ tháng 1 đến tháng 12 hưu tối thiểu ở Ukraina là 949 Hrivnia. Từ ngày 1 tháng 12 nó sẽ là 1074 Hrivnia. Lương tối thiểu trước ngày 1 tháng 12 được thiết lập ở mức 1218 Hrivnia, từ ngày 1 tháng 12 được nâng lên 1378 Hrivnia.

Trước đó, vào tháng 4, thủ tướng Ukraina Yatsenyuk tuyên bố rằng trên tài khoản thống nhất của kho bạc Ukraina có khoản tiền 32 tỷ hrivnia, số tiền lớn nhất kẻ từ năm 2005 tới nay. Ông đồng thời cũng nhắc nhở rằng, khi ông lên làm thủ tướng tiền trên tài khoản kho bạc là 108 ngàn Hrivnia.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề