Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk đặt trách nhiệm về sự bất định chính trị ở trong nước cho tổng thống Petro Poroshenko, cho phái của ông ở quốc hội và các thế lực chính trị mà hai năm về trước đã lập nên liên minh: “Mặt trận nhân dân”, “Batkivschina”, “Tự cứu mình” và đảng cực đoan của Lyasko.

“Chính phủ hoàn toàn hợp pháp về mặt tư pháp và vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng sự bất định về chính trị vẫn tiếp diễn và cần phải chấm dứt, – ông Yatsenyuk tuyên bố trong chương trình truyền hình “Mười phút với thủ tướng”.

Ngày hôm nay cần phải có những bước quyết định để giữ sự quản lý đất nước và bảo đảm tính chất liên tục của quá trình cải cách”, – thủ tướng nói.

Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 2 người đứng đầu phái lớn nhất ở quốc hội Ukraina “Khối Poroshenko” (BPP), ông Yuri Lutsenko đã kêu gọi thương lượng về việc thành lập liên minh mới và trên cơ sở đó thành lập chính phủ mới.

Nguồn: “lb.ua”