Lương thủ tướng Yatsenyuk trong tháng 1 là 25 715 Hrivnia. Ban thư ký văn phòng HĐBT trả lời cho TTX  “Ukrainski Novini”. Trong số đó lương chính chỉ có 8,3 ngàn.

Tổng số tiền thuế là 5 014,43Hrivnia, trong đó thuế thu nhập cá nhân – 4 628,7Hrn. Thuế quân sự – 385,73Hrn. Tổng thực tế thủ tướng nhận được là 20 700,57Hrn.

Bộ trưởng văn hóa, phó thủ tướng Vyacheslav Kirilenko nhận 22 162,6Hrn, trong đó lương chính 7 636Hrn. Thực tế Kirilenko nhận 17 840,89Hrn sau thuế.

Phó thủ tướng, bộ trưởng phát triển địa phương và xây dựng Gennady Zubko có lương 19 650Hrn, lương chính trong số đó – 6 902,11Hrn, thực lĩnh sau thuế – 15 819 Hrn.

Bộ trưởng văn phòng HĐBT có lương tháng 1 là 12 853,12Hrn, thực lĩnh sau thuế 10 231,9 Hrn.

Lương bình quân ở Ukraina theo cục thông kê đã gia tăng 700 Hrivnia và đạt mức 5230 Hrivnia trong tháng 2 vừa qua.

Trước đó đã có thông báo lương chính thức của tổng thống Ukraina Poroshenko là 9 296 Hrivnia, trong khi đó trưởng ban hành chính phủ tổng thống Lozhkin nhận 15 758 Hrn, tính trong tháng 11 năm 2015.

Lương bộ trưởng quốc phòng Ukraina Poltorak – 18 000 Hrivnia.

Nguồn: 112.ua

 

»Cùng chủ đề