Để nhận được gói tín dụng của IMF nhằm cứu nền kính tế Ucraina chính phủ Timishenko đã đáp ứng những điều kiện của IMF đưa ra cho gói tín dụng này.

Nhu cầu của Ucraina trong lần hai của tổng gói tín dụng này của IMF là 2 tỷ để giữ nền kinh tế không bị chìm tiếp cần thiết đến nỗi Thủ tướng đã tổ chức cuộc họp chính phủ “on-line” trước báo chí ngày hôm qua và thông báo việc chính phủ thực hiện mọi điều kiện của IMF, thậm chí mời cả đại diện của tổ chức này là ông Macs Aller tới làm chứng.

Hóa ra những đòi hỏi lại tỏ ra nhiều hơn theo thống kê trung bình mà chính phủ phải xem xét trong 2-3 ngày. Giảm thâm hụt Ngân sách; Thông qua kế hoạch tài chính của “NaftoGas Ucraina” năm 2009; Nâng giá gas cho người tiêu dung; hoãn tăng lương hưu và lo liệu tái cấp vốn cho các ngân hàng. Tất cả những vấn đề đó chính phủ phải bàn trong chế độ khẩn cấp.

Tất nhiên thực hiện một chương trình tối đa như vậy chính phủ đã không kết thúc được trong một ngày những điều kiện căn bản của IMF đã được thông qua. 

Hoàng Xuân Kiểm