Tại diễn đàn “Từ Kruty đến Brussel” tổ chức ở Kyiv tổng thống đương nhiệm Ukraina Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ tham gia ứng cử tổng thống nhiệm kỳ II.

Thủ tướng Groisman đã phát biểu tại Diễn đàn.

“Vị trí của chúng ta là trong Liên Minh Châu Âu, trong Hiệp Hội NATO. Vị trí nước ta trên bản đồ Châu Âu phải là quốc gia mạnh, kinh tế phát triển, một nhà nước độc lập. Chúng ta sẽ làm điều này như thế nào? Tôi tuyệt đối tin tưởng là có thể làm được. Chúng tôi biết làm gì. Vhungs tôi hiểu đi tới đó như thế nào. Và chúng tôi biết chính xác bằng cách nào để đạt được chiến thắng”, – Groisman tuyên bố.
Thủ tướng cho biết, để chiến thắng Ukraina cần có sự thống nhất.

“Tôi đã quyết định và ủng hộ quyết định của tổng thống ứng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Trên nền tảng mà hôm nay đã đặt ra cần xây dựng nhà nước mạnh mẽ. Chỉ có sự thống nhất mới giúp chúng ta đạt được những mục đích này”, – ông Groisman kết luận.
Lưu ý rằng, bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề