Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk giao cho lãnh đạo Cục ngân khố nhà nước được cử ngày 5 tháng 5 những nhiệm vụ quan trọng nhằm cải cách cả Hệ thống thuế vụ và hải quan vỗn dĩ chìm ngập trong tham nhũng từ hàng chục năm nay. Theo lời thủ tướng, lãnh đạo mới phải thay đổi tất cả lãnh đạo của các cơ quan ngân khố ở cấp tỉnh huyện. Bộ trưởng tài chính Yaresko thông báo với báo giới trong cuộc họp báo.
“Thủ tướng giao cho ông Nasyrov, người lãnh đạo mới của cục ngân khố và các phó của ông trong vòng ba tháng phải áp dụng những thay đổi trên thực tế công tác của cục này. Trong ba thàng này người lãnh đạo mới phải bảo đảm trật tự trong công việc của cơ quan ngân khố và giảm tham nhũng trong các cơ quan này, – bà Yaresko nói.
Phải thay trục dọc lãnh đạo cơ quan ngân khố ở cấp huyện và tỉnh, bảo đảm cho những người mới giữ chức vụ lãnh đạo, những người cán bộ chưa nhúng chàm và có khả năng bẻ gãy các sơ đồ tham nhũng. Và cuối cùng, làm gia tăng nguồn thu nhờ minh bạch hóa kinh tế và đấu tranh với các “hố thuế”.
Người đứng đầu bộ tài chính đánh giá rằng nếu như trong vòng 3 tháng các nhệm vụ này không được hoàn thành thì chính phủ sẽ thông qua những quyết định thay đổi cán bộ.
Ông Roman Nasyrov có mặt trong cuộc họp báo cũng đánh giá rằng, trong vòng ba tháng lãnh đạo cục cần phải phục hồi niềm tin vào cơ quan ngân khố, làm những bước đầu tiên tiến tới cách quản trị thuế theo quan điểm mới, đồng thời tạo ra kênh đối thoại với những người nộp thuế.

Đồng thời theo lời ông Nasyrov, trong vòng 3-4 tháng lãnh đọa mới của Cục ngân khố cần phải trình cuộc cải cách thuế mới. “Trong năm tới cả nước cần phải sống trong một hệ thống thuế đổi mới”, – ông Nasyrov nói.
Như TTX Unian đã thông báo, HĐBT Ukraina trong khuôn khổ tiến hành cuộc thi tuyển lãnh đạo cục ngân khố nhà nước đã cử ông Roman Nasyrov làm giám đốc cục này. Trong khi trình bày chương trình hành động của mình ông Nasyrov gọi một trong những nhiệm vụ cơ bản của ông là làm tốt hơn công tác hành chính thuế vụ bằng cách đơn giản hóa kế toán thuế, phát triển các dic vụ điện tử, đơn giản hóa các biểu mẫu khai thuế và giảm số lượng giấy tờ cần nộp vào cơ quan thuế vụ, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu của hệ thống thuế vụ.
***
Hoàng Xuân Kiểm, Nguồn: TTX Unian