Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk phát biểu trước cuộc họp chuyên môn ở bộ tài chính ủng hộ việc thay thế hoàn toàn nhân sự của Cục ngân khố và thanh tra tài chính nhà nước theo nguyên tắc của đổi mới cơ quan cảnh sát tuần tra đã được thực hiện ở Kyiv. Phòng báo chí của chính phủ dẫn nguồn từ phát biểu của thủ trướng trong cuộc họp chuyên môn của bộ tài chính hôm 27 tháng 7.

Theo ý kiến của Yatsenyuk, phương án duy nhất cải cách cơ quan này một cách có kết quả là “thực tế thay mới từ số không cơ quan ngân khố và cơ quan thanh tra tài chính nhà nước, tựa như đã thực hiện với cảnh sát giao thông ở Kyiv.

“Bạn sẽ không thể nhận thấy sự thay đổi của những người đã từng phục vụ trong lĩnh vực này 15-20 năm rồi. Họ có thể kín tiếng, thay đổi chức vụ nhưng không chịu thay đổi cung cách nhanh chóng. Chúng ta cần thông qua một quyết định phức tạp, nhưng duy nhất đúng – thực tế là thay mới hoàn toàn 100% tất cả cán bộ”, – thủ tướng nói.

Theo ý tưởng này, từ hệ thống cũ của cơ quan ngân khố và thanh tra tài chính chỉ có những người nào trải qua sát hạch và tất cả các giai đoạn thi tuyển công vụ và kiểm tra mới được giữ lại.

Hiện tại trong cơ quan ngân khố nhà nước có 58 ngàn cán bộ công chức, trong cơ quan thanh tra có thêm 5 ngàn nữa. Chi phí cho quỹ lương là rất lớn. Cần thiết phải giảm số lượng, loại bỏ một số chức năng mà không cần thiết – áp dụng dịch vụ điện tử, giảm báo cáo, thay đổi hệ thống kiểm tra”, – thủ tướng nói. Tuy nhiên, thủ tướng chống giảm quỹ lương trong khi giảm biên chế của các cơ quan này. “Điều này sẽ nâng cao động cơ làm việc. Chúng ta sẽ không giảm lương khi chúng ta giảm số lượng. Không. Giảm số lương công chức nhưng tăng lương”, – ông nói.

Mười ngày trước thủ tướng nói quan điểm hơi khác về cải cách cơ quan ngân khố nhà nước. Tại quốc hội ông thông báo giảm số lượng công chức của cục ngân khố nhà nước gấp hai lần.

Lưu ý rằng trong số 2000 nhân viên cảnh sát tuần tra (mới) thay thế cho cảnh sát giao thông Kyiv có 68 nhân viên là cảnh sát giao thông cũ.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề