Trong khi thăm thợ mỏ ở thành phố Makeyevka, (t.Donhetskaya) Yulia Tymosshenko tuyên bố về quyết định của chính quyền giảm lượng khí đốt mua của Nga. Bù cho việc giảm lượng “khí đốt xanh” của Nga đã có ngành công nghiệp than địa phương.

Thủ tướng nói trước thợ mỏ: “Công việc của các bạn và than của chúng ta – đó là cái mà nhờ nó thì cuối cùng chúng ta có thể làm cho đất nước trở nên tự đầy đủ và hung mạnh. Và tôi muốn báo cáo rằng, nếu trong năm 2007 chúng ta mua 53 tỷ mét khối khí đốt thì trong năm nay chúng ta chỉ mua 33 tỷ và năm tới chúng ta sẽ mua có 27 tỷ mét khối. Chính tôi chứ không phải ai khác đôi khi cần phải nhân nhượng để cho Ucraina có sưởi ấm, khí đốt và năng lượng”.

Theo ý kiến của Thủ tướng, ngành than đã ra khỏi khủng hoảng, bởi vì các nhà máy nhiệt điện và luyện kim đã bắt đầu sử dụng đến than. Trong năm tới “Lady U” (Yulia) sẽ tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn các xí nghiệp than: “Chúng tôi đã lập khối lượng các bảo đảm nhà nước mà đến cuối tuần tới ngành than sẽ tính toán chi tiết. Những bảo đảm nhà nước sẽ được sử dụng sao cho 25-30 năm sử dụng tài chính quốc tế với phần trăm thấp để tái trang bị ngành, sau đó yên tâm 25-30 năm khi ngành than với khối lượng khai thác lớn có lãi thì dần dần sẽ trả như mọi quốc gia khác”.

Trước đó Thủ tướng cho biết rằng, Ucraina đã thanh toán tiến khí đốt cho Nga hoàn tòan và đúng hạn nhưng sẽ mua với khối lượng ít hơn so với ban đầu ghi trong hợp đồng. Vào thời khủng hoảng tất cả “đơn giản là đã giúp nhau”, bởi thế Cty “GasProm” đã đồng ý nhắm mắt với các hình phạt chế tài đối với Ucraina.

Hoàng Xuân Kiểm
theo kp.ru