Vụ liên lạc với báo chí của Văn phòng chính phủ cho biết, thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko đã tới Hàn quốc trong chuyến công du chính thức đến quốc gia này.

Theo chương trình của chuyến viếng thăn này, ngày 16 tháng 7 Thủ tướng sẽ có cuộc gặp Tổng thống cộng hòa Hàn quốc, ngài Lý Trung Bắc (Lee Meung-Bak) và Thủ tướng Hàn quốc Hán Chung Xu (Han Seung-Soo). Bà Tymoshenko sẽ tiến hành dùng bữa với các nhà doanh nghiệp chủ chốt của Hàn quốc, gặp chủ tịch Cty “SK-Telecom” và các nhà lãnh đạo các tổ hợp công nghiệp Hàn quốc như “Samil finance cooperation”, “Huyndai Motors”, “POSCO”, “STX-Energy”.

Trong thời gian của chuyến viếng thăm Thủ tướng có kế hoạch ký kết Thỏa thuận khung về hiểu biết lẫn nhau giữa bộ kinh tế Ucraina và bộ kinh tế Hàn quốc trong lĩnh vực sử dụng công cụ an toàn thương mại; thỏa thuận khung về hiểu biết lẫn nhau giữa Cty cổ phần mở “Ngân hàng xuất nhập khẩu nhà nước Ucraina” và “Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn quốc”; Hiệp định giữa chính phủ Ucraina và chính phủ Hàn quốc về thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện công nghệ thông tin Ucraina-Hàn quốc tại trường đại học kỹ thuật quốc gia Kyiv (KPI).

Thủ tướng Tymoshenko đồng thời tham gia đặt hoa ở Tượng đài những người đã hy sinh vì Hàn quốc.

Trong thành phần của đoàn còn có phó thủ tướng G.Gmyria, bộ trưởng nông nghiệp Y.Melnhik, bộ trưởng năng lượng và chất đốt Y.Prodan, bộ trưởng kinh tế B.Danhylishin, chủ tịch Cty cổ phần quyốc gia “EnergoAtom” Y.Nedashkovsky và đại sứ của Ucraina tại Hàn quốc V.Belashov.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề