Thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko hứa là sẽ cách chức tất cả những bộ trưởng không trong sạch, nếu trong những bộ do họ lãnh đạo phát hiện thấy hiện tượng tham nhũng. Bà Thủ tướng nói rằng, chính phủ xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bộ trưởng quốc phòng Yuri Ekhanurov, người mà mới đây Bà buộc cho tội tham nhũng. Hãng RIA ?Novosti’ đã đưa tin này như vậy.

Tại cuộc họp báo Bà Yulia Tymoshenko tuyên bố rằng, hiện tại Ủy ban thanh tra của chính phủ (KRU) đang kiểm tra kỹ tất cả các bộ. “Nếu có những điều ?làm ngạc nhiên’ như vậy ở các bộ khác trong năm 2008 thì có nghĩa là cũng sẽ cách chức các bộ trưởng”.

Ngày 2 tháng 5 Yuilia Tymoshenko đã đòi cách chức bộ trưởng quốc phòng. Cái cớ cho việc cách chức là báo cáo của chánh thanh tra của KRU do ông Syvulsky đệ trình rằng, bộ quốc phòng đã chuyển giao đất không hợp pháp cho nhưng người ngoài. Bản thân Ekhanurov đã bác bỏ những buộc tội của Thủ tướng. Ông này nói hôm thứ 6 rằng, ông hy vọng là Bà Tymoshenko sẽ xin lỗi ông vì những lời buộc tội lạm dụng quyền lực, còn ông chánh ủy ban thành tra Syvulsky thì cần phải từ chức.

Sau đó Tổng thống Ucraina Vichtor Yuschenko đã tuyên bố rằng, ông sẽ không cách chức bộ trưởng Ekhanurov. Và ông đã đánh giá tốt về công tác của bộ quốc phòng Ucraina.

Như hãng tin ?UNIAN’ đưa tin thì sau đó Thủ tướng Tymoshenko đã tuyên bố là Bà “không có ý định xin lỗi bộ trưởng quốc phòng Ekhanurov”. Bà nói: “Tôi nghĩ lời xin lỗi của tôi đối với Ekhanurov sẽ là đặt vấn đề cách chức ông ta tại phiên họp tuần sau của Quốc hội. Xin lỗi của tôi sẽ là như vậy”. Bà giải thích: “Tham nhũng như thế, thậm chí dùng ngay cả bữa ăn của bộ đội để làm tiền hàng trăm triệu thì không thể tha thứ”.

Thủ tướng tin vào sự thật của những thông tin trong kết luận của Cục thanh tra và người đặc trách chống tham nhũng của chính phủ, cho nên bà cho là cách chức chánh thanh tra KRU Nhikolai Syvulsky là không hợp lý. Bà nói: “Tôi khẳng định là những kết luận của KRU và đặch trách chống tham nhũng của chính phủ được thực hiện trên kinh nghiệm của thế giới và họ đã đúng. Đơn giản là cần phải để cho Viện công tố một lần làm việc dứt điểm và dù là một cán bộ có quyền lực phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình”.

Người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng, hiện tại KRU đang tiến hành kiểm tra hoạt động tài chính-kinh tế của tất cả các bộ.

Tại cuộc họp báo Bà Yulia Tymoshenko tuyên bố rằng, hiện tại Ủy ban thanh tra của chính phủ (KRU) đang kiểm tra kỹ tất cả các bộ. “Nếu có những điều ?làm ngạc nhiên’ như vậy ở các bộ khác trong năm 2008 thì có nghĩa là cũng sẽ cách chức các bộ trưởng”.

Ngày 2 tháng 5 Yuilia Tymoshenko đã đòi cách chức bộ trưởng quốc phòng. Cái cớ cho việc cách chức là báo cáo của chánh thanh tra của KRU do ông Syvulsky đệ trình rằng, bộ quốc phòng đã chuyển giao đất không hợp pháp cho nhưng người ngoài. Bản thân Ekhanurov đã bác bỏ những buộc tội của Thủ tướng. Ông này nói hôm thứ 6 rằng, ông hy vọng là Bà Tymoshenko sẽ xin lỗi ông vì những lời buộc tội lạm dụng quyền lực, còn ông chánh ủy ban thành tra Syvulsky thì cần phải từ chức.

Sau đó Tổng thống Ucraina Vichtor Yuschenko đã tuyên bố rằng, ông sẽ không cách chức bộ trưởng Ekhanurov. Và ông đã đánh giá tốt về công tác của bộ quốc phòng Ucraina.

Như hãng tin ?UNIAN’ đưa tin thì sau đó Thủ tướng Tymoshenko đã tuyên bố là Bà “không có ý định xin lỗi bộ trưởng quốc phòng Ekhanurov”. Bà nói: “Tôi nghĩ lời xin lỗi của tôi đối với Ekhanurov sẽ là đặt vấn đề cách chức ông ta tại phiên họp tuần sau của Quốc hội. Xin lỗi của tôi sẽ là như vậy”. Bà giải thích: “Tham nhũng như thế, thậm chí dùng ngay cả bữa ăn của bộ đội để làm tiền hàng trăm triệu thì không thể tha thứ”.

Thủ tướng tin vào sự thật của những thông tin trong kết luận của Cục thanh tra và người đặc trách chống tham nhũng của chính phủ, cho nên bà cho là cách chức chánh thanh tra KRU Nhikolai Syvulsky là không hợp lý. Bà nói: “Tôi khẳng định là những kết luận của KRU và đặch trách chống tham nhũng của chính phủ được thực hiện trên kinh nghiệm của thế giới và họ đã đúng. Đơn giản là cần phải để cho Viện công tố một lần làm việc dứt điểm và dù là một cán bộ có quyền lực phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình”.

Người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng, hiện tại KRU đang tiến hành kiểm tra hoạt động tài chính-kinh tế của tất cả các bộ.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN