Trong cuộc gặp mặt với phó ngoại trưởng Hoa kỳ tại Kyiv, Thủ tưởng Ucraina Yulia Tymoshenko đã cảm ơn phó ngoại trưởng thứ nhất của Hoa kỳ, ông James Stainberg vì sự tương trợ dàn xếp cho sự hợp tác của Ucraina với IMF.

Trong cuộc hội đàm này Stainberg đã tuyên bố rằng, “chính phủ Ucraina hiểu rõ những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và biết vượt qua nó như thế nào. Bằng tấm gương hành động của chính phủ chúng tối thấy rằng các bạn hiểu những thách thức đang có không đơn giản chút nào, và đã sẵn sàng giải quyết những những vấn đề đang tồn tại”. J.Stainberg đánh giá rằng, “một mặt khủng hoảng là những thách thức lớn, mặt khác, đó là khả năng để những nhà lãnh đạo tài giỏi thể hiện vai trò chủ đạo để đưa đất nước tới trình độ cao hơn. Theo lời ông, đối với Ucraina bây giờ, một trong những hướng công tác chính để vượt ra khỏi khủng hoảng là tiếp tục hợp tác với IMF”.

Đến lượt mình, Bà Tymoshenko đã cám ơn ông J.Stainberg về sự tương trợ dàn xếp hợp tác của Ucraina với IMF. Bà nói: “đối với Ucraina trong thời kỳ khủng hoảng khó khăn này thì đó là hướng chiến lược”. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, việc tiếp tục hợp tác với IMF đã gặp khó khăn nặng nề do những khủng hoảng chính trị trong nước mà hôm nay làm đất nước bị chia cắt. “Sự dàn xếp tiếp tục hợp tác với IMF quả khó khăn khi mà từ mọi phía đã “giúp đỡ”, nhưng chính phủ đã làm điều không thể làm để sao cho một sự hợp tác như vậy được tiếp tục, bởi vì sự hợp tác với IMF chính là chương trình chống khủng hoảng đối với Ucraina”.

Ngoài ra Tymoshenko tuyên bố rằng, ngày hôm nay chính phủ của bà có ý chí chính trị thực hiện cải cách cơ cấu dài hạn và nặng nề nhưng đã được dự tính bởi chương trình chung giữa Ucraina với IMF.

Hoàng Xuân Kiểm
theo nguồn ForUm