Thủ tướng Ucraina Yulia Timoshenko: Phần Thu của Ngân sách và Quỹ hưu trí cho đến ngày hôm nay đã hoàn thành vượt mức, trong khi đó Thủ tướng không nói là số lượg vượt mức là bao nhiêu. Bà nói thêm “đất nước đang sống bình thường với Ngân sách, lương hưu và lương diện ngân sách được trả đấy đủ”.

Như hãng tin UNIAN đã đưatin, bộ tài chính Ucraina đã dự báo việc hoàn thành 100% phần Thu ngân sách trong tháng ba. Ngày mồng 6 tháng 3 thứ trưởng bộ tài chính, ông V.Matvychuk nói, phần Thu ngân sách gủa Quỹ chung của Ngân sách dự định là 13,5 tỷ Gr.

Thông tin của UNIAN cho biết kế hoạch phần thu Ngân sách quốc gia trong năm 2009 là 267,32 tỷ Gr., trong đó Quỹ chung -183,698 tỷ, phần chi – 267,32 (trong đó chi từ Quỹ chung là 193,285 tỷ). Những con số này được thông qua trong Ngân sách quốc gia năm 2009.

Bội chi Ngân sách được quy định ở mức 31,105 tỷ Gr., trong đó thâm hụt từ Quỹ chung – 9,170 tỷ Gr. Món nợ quốc gia Ucraina đến hết năm 2009 được quy định tối đa là 192,924 tỷ Gr.

Ngân sách được tính toán dựa vào những chỉ tiêu vĩ mô được dự định là: tăng GDP – 0,4%; tổng GDP – 1062 tỷ Gr.; lạm phát – 9,5%, chỉ số giá sản xuất – 12%.

Theo kết quả của năm nay thâm hụt Quỹ hưu của Ucraina là 13 tỷ 53 triệu Gr.; phần thu – 151 tỷ 89 triệu Gr.; phần chi – 164 tỷ 1429 triệu 25 ngàn Gr.

Theo quyết định của chính phủ thâm hụt Quỹ hưu sẽ được bù bằng Ngân sách

Hoàng Xuân Kiểm