Ngày hôm nay tại cuộc họp HĐBT thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tuyên bố vệ tinh liên lạc của Ucraina sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 9-2011.

Bà Timosenko cho biết, đến ngày hôm nay Ucraina cùng với Canada đã xây dựng xong chương trình sản xuất và phóng vệ tinh liên lạc.

“Tôi muốn thông báo rằng cùng với công ty vũ trụ quốc gia, cùng với ngài Zynchenko và những người giúp việc, đại diện cho công ty thiết kế “Nam”, doanh nghiệp “Yujmash”, “Khartron”, “Arsenal” và các nhà máy chủ chốt khác – các lá cờ đầu của nền khoa học và kỹ thuật Ucraina ngày hôm nay đã cùng với chính phủ và công ty xuất khẩu Canada xây dựng xong chương trình sản xuất và phóng lên quỹ đạo vệ tinh liên lạc của riêng mình. Đây sẽ là vệ tinh quốc gia đầu tiên của Ucraina”, – bà Timosenko nói.

Bà nhấn mạnh, hệ thống đảm bảo tài chính cho việc sản xuất và phóng vệ tinh cũng như tiềm lực sản xuất hiện đã xác định xong.

“Tôi nghĩ, trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ triển khai công việc thực thụ…đảm bảo khả năng phóng vệ tinh Ucraina vào ngày… 1-9-2011”, – bà Timosenko nói, sau khi hỏi lại người đứng đầu công ty vũ trụ quốc gia Ucraina Alechsandr Zynchenko về thời gian phóng vệ tinh.

“Tôi nghĩ, tình hình chính trị Ucraina sẽ ổn, và chúng ta có thể hoàn tất dự án này vào tháng 9-2011”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Lê Tâm
theo UNIAN