Thủ lĩnh của khối đảng mang tên mình, thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko ủng hộ liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và đề cử một ứng cử duy nhất cho toàn khối tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Thủ lĩnh của khối đảng mang tên mình, thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko ủng hộ liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và đề cử một ứng cử duy nhất cho toàn khối tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

“Tôi muốn lần này (cũng như tại các cuộc bầu cử trước) khối dân tộc dân chủ sẽ tham gia với một ứng cử viên”, – bà phát biểu tại cuộc họp đại hội người Ucraina toàn thế giới tại Lvov hôm thứ năm.

Theo bà Timosenko, kỳ bầu cử tới sẽ rất “khó khăn”.

“Kỳ bầu cử này sẽ rất khó khăn, khó khăn hơn nhiều so với năm 2004”, – thủ tướng nói.

Xin nhắc lại, kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo của Ucraina sẽ được tổ chức ngày 17-1-2010.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina