Hãng thông tấn UNIAN đưa tin, hôm nay Thủ tướng Ucraina nói tại cuộc họp chính phủ khi bình luận về những kết quả thống kê trong tháng hai, rằng những nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng đang cho những kết quả khả quan.