Ucraina hoàn toàn ủng hộ việc thành lập hệ thống an ninh & quốc phòng châu âu & mong muốn tham gia vào quá trình này. Đó là lời tuyên bố của thủ tướng Ucraina Trimoshenko trong bài phát biểu trước hội nghị quốc tế về vấn đề an ninh tại Miukhen.

Ucraina hoàn toàn ủng hộ việc thành lập hệ thống an ninh & quốc phòng châu âu & mong muốn tham gia vào quá trình này. Đó là lời tuyên bố của thủ tướng Ucraina Trimoshenko trong bài phát

biểu trước hội nghị quốc tế về vấn đề an ninh tại Miukhen.

“Đối với tôi dường như những cảm hứng mới của châu âu về chính sách an ninh & quốc phòng mà tôi hoàn toàn ủng hộ đã đem đến cho các quốc gia hiện không thể hoặc không muốn trở thành thành viên của NATO có được cơ hội nhận được ý tưởng mới đoàn kết xung quanh các giá trị , nguyên tắc thống nhất về an ninh & quốc phòng. Đương nhiên quốc gia đầu tiên đó chính là nước Nga”,- Trích lời phát biểu của  thủ tướng Ucraina Trimoshenko.

Bà lưu ý rằng tuyên bố hôm nay của Nga, Đức & Pháp nêu rõ “Cơ hội này đã có”. Nhưng cách nhìn nhận của tôi về điều này mang ý nghĩa sâu sắc hơn.Vì tôi muốn trên thế giới có một chính sách an ninh & quốc phòng được xắp xếp tổ chức như một chuỗi neo mắt xích, mà ở đó neo đươc coi như là nguyên tắc & giá trị còn các dây xích chính là những mắt xích của hệ thống an ninh & quốc phòng riêng biệt có quan hệ mật thiết hỗ trợ cho nhau, đồng thời tạo ra cảm giác hiểu biết lẫn nhau & hòa bình. Vì vậy tôi thực sự muốn nhìn thấy nước Ucraina được tham gia trong chính sách an ninh & quốc phòng này.

Thủ tướng cho rằng trong cuộc chiến chống khủng hoảng này nhất thiết phải từ bỏ mọi chính sách tách biệt của các quốc gia.

Nói về khối NATO, thủ tướng lưu ý, Ucraina đã 14 năm theo đuổi việc gia nhập khối NATO, với những tuyên bố & mục đích rõ ràng mong muốn được hợp tác với NATO, song có nhiều vấn đề khách quan cho đến hiện nay không cho phép Ucraina trở thành thành viên của tổ chức này. “Trước tiênt nói về tình hình trong nước, một phần người dân muốn Ucraina gia nhập khối NATO, một phần không muốn. Nhưng có những vấn đề được xét ở mức cao hơn: đó là nước Nga sẽ nhìn nhận như thế nào & thể hiện ra sao trong vấn đề hợp tác của họ với châu âu nếu như nước Ucraina vẫn hướng tới việc trở thành thành viên của khối NATO”-  thủ tướng phát biểu.

Chúng ta nhớ lại, để tham gia vào hội nghị an ninh tại Miukhen, tổng thống Viktor Iushenko đã đưa ra chỉ thị cho thủ tướng Iulia Trimoshenkox. Người đứng đầu nhà nước đã giao phó cho người đứng đầu chính phủ cần xác nhận vị thế của Ucraina trong vấn đề an ninh năng lượng, trong đó chỉ rõ vị thế của nhà nước trong vấn đề ngừng cung cấp & vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ucraina trong tháng một vừa qua, ông nhấn mạnh: mục đích cuối cùng của quá trình này là nước Ucraina phải trở thành thành viên có đủ quyền trong khối EC & NATO”

Dũng Đoan: tổng hợp