Shmygal: Tôi sẵn sàng từ chức bất cứ lúc nào khi người dân, Quốc hội hoặc Tổng thống bày tỏ ý tưởng muốn như vậy.

Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal nói rằng không có gì bảo đảm để ông chống lại việc sa thải khỏi chức vụ thủ tướng. Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal “bất cứ lúc nào” ông cũng sẵn sàng từ chức. Ông đã nói điều này với BBC News Ukraina trong một cuộc phỏng vấn mà phiên bản đầy đủ của phỏng vấn được xuất bản vào ngày 30 tháng 6.

“Vấn đề là không ai đưa ra bất kỳ lời hứa nào về các điều khoản cho vấn đề, đã không đưa ra và không thể đưa ra. Vấn đề chính là trách nhiệm đối với Ukraina, và đây là thông số chính cần phải tuân thủ… Tôi đã sẵn sàng từ chức bất cứ lúc nào khi người dân Ukraina, quốc hội Verkhovna Rada hoặc tổng thống bày tỏ ý tưởng mong muốn như vậy”, – Thủ tướng nói.

Vào ngày 4 tháng 3, Quốc hội (Verkhovna Rada) đã miễn nhiệm Thủ tướng Alexei Goncharuk. Với 353 đại biểu nhân dân đã bỏ phiếu cho quyết định này. Sau đó, ông Shmygal được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ.

Cùng ngày, Quốc hội Verkhovna Rada đã phê chuẩn thành phần Hội đồng bộ trưởng Ukraina theo đề nghị của ông Shmygal.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề