HĐBT đã tiên liệu trong dự án ngân sách nhà nước năm 2017 sự gia tăng chi phí trả học bổng với trên 500 triệu Hrivnia, con số có thể bảo đảm học bổng cho tất cả sinh viên thuộc diện được hưởng.

Thủ tướng Groysman thông báo hôm thứ 6, phòng báo chí của HĐBT cho biết.

“Ngày hôm nay chúng tôi có sự gia tăng chi phí trong ngân sách cho năm 2017 trên 500 triệu Hrivnia. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi sẽ có đủ học bổng cho tất cả những ai thuộc diện được hưởng”, – ông Groysman tuyên bố.

Đpồng thời ông Groysman cũng lưu ý cần tăng động cơ học tập có thành tích cao, vì vậy cần gia tăng học bổng diện hàn lâm. Đồng thời cũng bảo vệ những người cần học bổng do hoàn cảnh thu nhập thấp của gia đình.

Thủ tướng tin tưởng rằng bộ giáo dục và khoa học sẽ tìm thấy sự cần đối cần thiết “để kích thích những người có thành tích học tập và bảo vệ những người cần sự bảo vệ của hệ thống”.

Lưu ý rằng, tổng thống Petro Poroshenko chống là việc xóa bỏ học bổng và chi phí nhà nước cho đào tạo sau đại học.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề