Ukraina đang giảm dần số lượng nợ nước ngoài và trong vòng 5 năm dự định sẽ trở thành nền kinh tế “mạnh”, thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố trong phỏng vấn của TTX Ukrinform. >>”Укринформу“.

“Chúng tôi đã bắt đầu giảm nợ, chứ không phải tăng nợ. Gần đây đã thông qua chiến lược quản trị nợ nước ngoài của chính phủ. Kế hoạch tiên liệu giảm nợ tới năm 2020 sẽ ở mức 50% GDP” (nghĩa là giảm một nửa số nợ hiện nay vào khoảng gần 70 tỉ đô la, – nd), – thủ tướng tuyên bố.

Thủ tướng lưu ý rằng với sự giúp đỡ của tổng thống và quốc hội thì HĐBT có thể đạt được “nền kinh tế mạnh” vào năm 2022, nghĩa là sau 5 năm nữa.

Cho dù bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào năm 2019 thủ tướng hi vọng vào đầu tư trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Dự án Ngân sách cho năm 2019 theo thủ tướng là một “ngân sách cân đối và không có thâm hụt”. >>Проект бюджета на 2019 год

“Ngân sách của chúng tôi là 1200 tỉ Hrivnia. Những đề xuất bổ sung vào ủy ban ngân sách là 2200 tỉ. Nghĩa là hầu như hai ngân sách trong một.

Ai đề nghị gì thì đề nghị nhưng tôi chỉ đồng ý chỉ có một – đó là Ngân sách phải thực tế, nếu đưa vào ngân sách những điều không thực tế sẽ dẫn tới những khủng hoảng mới”, – thủ tướng nhấn mạnh.

(PS: Có vẻ trước cuộc bầu cử mới các đảng phái ở quốc hội đang đua nhau mị dân bằng những tuyên bố…).

Lưu ý rằng thủ tướng Groisman tuyên bố trong phiên họp của chính phủ rằng, GDP của Ukraina vào quý 2 năm 2018 đã tăng 3,8% (báo Người Việt Ukraina đã đưa tin).

  • Thủ tướng đã kiểm điểm công tác của chính phủ trong 9 tháng.

Kế từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 lương tối thiểu ở Ukraina sẽ phải tăng tới 4170 Hrivnia – đó là con số được đặt vào dự án ngân sách năm 2019. Theo thủ tướng mức nâng như thế là vừa đủ. Ông Groisman cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là bảo đảm sự gia tăng lương theo ngành.

Hiện sự gia tăng lương đã cảm nhận thấy trong ngành y tế. Hàng chục ngàn bác sỹ ở cấp địa phương (tuyến 1) bắt đầu nhận được mức lương mới cao hơn. Không phải mức 5-7 ngàn Hrivnia mà là các bác sỹ đã nhận mức lương 12-18 ngàn Hrivnia. Điều quan trọng để các ngành có mức lương tăng dần. Tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển động như thế”, – thủ tướng Groisman nói.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề