Thủ tướng Volodimir Groisman bắt đầu nhiệm kỳ của ông từ tháng 4 năm 2016. Tình tới hết tháng 8 năm vừa đúng 40 tháng nhiệm kỳ chính phủ Groisman.

Trong phiên họp chính phủ ông Groisman nói sẽ tuyên bố hết nhiệm kỳ tại phiên họp thứ nhất của quốc hội khóa 9 của Ukraina. Theo lời ông ba năm chính phủ của ông đã đặt nền thảng cho việc áp dụng những sự thay đổi về chất và đạt được những thành tựu tích cực.

Ông Groisman nêu những thành tựu chính:

 • Dự trữ quốc tế của NBU tăng lên 21,8 tỉ – chỉ số cao nhất trong những năm gần đây;
 • Lạm phát giảm ba năm liên tục: từ 12,4% (2016) >> 9,8% (2018), hiện nay còn thấp hơn nhưng chưa có con số chính thức;
 • Hơn ba năm rưỡi (1 363 ngày) Ukraina không còn mua khí đốt từ phía Nga;
 • Đã sửa chữa 7 000 km đường bộ;
 • Ngân sách chính quyền các địa phương tăng lên 4 lần;
 • Người dân tiếp cận được 128 dịch vụ điện tử, từ làm giấy tờ trẻ mới sinh cho tới mở doanh nghiệp hoặc làm sổ hưu trí;
 • Từ tháng 4 năm 2016 lương tối thiểu tăng lên ba lần – đạt mức 4 173 Hrivnia hay 150usd;
 • Trong các nhà mẫu giáo thành lập 85,5 000 chỗ cho trẻ em trước độ tuổi đến trường;
 • Từ tháng 9 năm nay tất cả trẻ đều có Túi quà nhà nước nhân ngày khai trường;
 • Sáng kiến “Không có trẻ em nào alf người lạ” (trẻ mồ côi) – trao trả cho các cháu 8,4 tỉ tiền trợ cấp aliment;
 • Đã sắm 1 297 căn hộ cho trẻ mồ côi và sửa chữa 124 nhà trẻ
  loại “Nhà gia đình”;
 • Trong khuôn khổ Cải cách Y tế có 28 triệu người dân đã lựa
  chọn bác sĩ riêng, còn theo chương trình “Tiếp cận y tế” đã thanh toán cho bệnh
  nghân 40 triệu đơn thuốc.

Lưu ý rằng, theo thông báo của đảng “Phụng sự nhân dân” ngày 29 tháng 8 sẽ bắt đầu phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa 9 và tại đó sẽ thông báo thủ tướng mới cùng với thành phần các bộ trưởng của chính phủ mới, nếu thủ tướng mới kịp thời trình danh sách chính phủ mới.

Đại điện Phụng sự nhân dân, ông Gerus  tuyên bó rằng, không loại trừ trong thành phần của chính phủ mới sẽ có cả đại diện chính phủ cũ.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề