Chính phủ tập trung những nỗ lực để ủng hộ các doanh nghiệp kinh doanh và làm tốt môi trường kinh doanh, phục hồi nền công nghiệp Ukraina và giành những thị trường mới để khuyến khích đầu tư mới. Thủ tướng Vladimir Groisman nói.

groysman-11

Khi nói về triển vọng đầu tư thủ tướng lưu ý rằng tư bản đầu tư hiện đang gia tăng ở trong nước. Trong khi đó trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều tiềm năng.

“Ở đây có ba vấn đề. Thứ nhất – đó là đầu tư và sự ủng hộ quá trình đầu tư. Thứ hai – đó là sự phục hồi nền công nghiệp, – ông Groisman nói.  – Và thứ ba – đó là chiếm lĩnh thị trường mới. Vì vậy chúng tôi có chiến lược xuất khẩu… Đó là ba vấn đề đặt ra trước mắt chúng tôi. Và tất nhiên là phải làm tốt môi trường kinh doanh ở trong nước”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Groisman lưu ý rằng trong chính phủ đã thành lập văn phòng về thu hút và ủng hộ đầu tư mà hiện đang làm việc tích cực.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là mỗi đồng tiền đầu tư vào nền kinh tế phải thành công. Ai muốn đầu tư cần phải biết rằng tiền đầu tư đều an toàn đối với họ, còn chúng tôi thì sẽ thấy những chỗ làm việc mới, sản phẩm mới, lương mới cho mọi người, đồng thời tiền thuế nộp ngân sách. Chúng tôi tích cực thiết lập cơ chế cho việc đó”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Trong mối tương quan đó ông Groisman lưu ý cụ thể ngày hôm nay cần phải phục hồi nền công nghiệp Ukraina.

“Để sản xuất sản phẩm Ukraina chúng ta cần thiết phải thành lập ở trong nước ngành chế biến. Chúng ta không thể sống bằng kiểu thu hoạch tự nhiên, gieo hạt rồi gặt lên bán mà phải chế biến. Hoặc là cưa rừng ra rồi bán và xuất khẩu. Đó là cái máy cưa, còn chúng ta không thê là cái máy cưa gỗ. Đất nước có thể làm nên những sản phẩm mới và chế biến sâu có một ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì chế biến sâu đó là chỗ làm việc mới. Chỗ làm việc mới đó là phát triển kinh tế, vv… “, – Groisman nhận xét.

Còn nói về việc chiếm lĩnh thị trường quốc tế mới thì trong năm 2017 đã dự tính chi thêm tiền cho các đại sứ quán để phát triển thị trường, – thủ tướng cho biết.

Trước đó thủ tướng nói về việc HĐBT đấu tranh với nghèo đói như thế nào, xóa số sơ đồ tham nhũng ra sao, đồng tời kể về việc tịch thu tài sản do tham nhũng mà có.

Nguồn: Sevodnya

»Liên quan
Aeon và tham vọng thống lĩnh

Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy 2015

»Cùng chủ đề