Ngày 22 tháng 11 thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman chào đón việc quốc hội thông qua ngân sách nhà nước cho năm 2019.

Thủ tướng đánh giá rằng, việc thông qua tài liệu chính về tài chính nhà nước cho năm 2019 cho một khả năng không chỉ có bắt đầu một năm tài chính có kế hoạch mà còn gia tăng sự hợp tác theo các chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô của Phương Tây.

Ngân sách nhà nước năm 2019 – đó là một ngân sách cân đối và thực tế, ông Groisman nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá rằng, tài liệu này cho phép gia tăng hợp tác vớ IMF và nhận sự viện trợ tài chính vĩ mô.

“Tài liệu là cân bằng và tương xứng với nguyên tắc hợp tác với một trong số các định chế tài chính cộng sự then chốt – Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Chúng ta có sự ổn định – vào cuối năm nay và trong năm sau. Nhưng năm 2019 sẽ không đơn giản đâu – cả về mặt kinh tế và về mặt chính trị.

Nhưng có ngân sách cân đối và hiện thực. Chúng ta sẽ giữ được tất cả các chương trình – an ninh và quốc phòng, y tế và giáo dục, chúng ta sẽ xây dựng đường giao thông và tiếp tục giãn quyền trung ương cho các địa phương”, – thủ tướng bình luận ngân sách nhà nước cho năm 2019.

Phiên họp thường kỳ của quốc hội đã xem xét ngân sách và kéo dài 20 giờ đồng hồ. Trong khi đó phái đối lập Oppoblock, phái Lyasko, phái Batkivschina và Tự cứu mình không bỏ phiếu ủng hội ngân sách.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề