Thủ tưởng Ukraina Vladimir Groisman tuyên bố rằng, trog khuôn khổ cải cách Hội đồng bộ trưởng sẽ tiến hành tuyển chọn 1000 cán bộ mới cho công cuộc cải cách nền công vụ. Thủ tướng tuyên bố trước cuộc họp chính phủ hôm thứ 4.

“Vào mùa thu chúng ta có thể thu hút một càn cán bộ cho các chức vụ mới, đã thay đổi, đó sẽ là một cuộc thi tuyển để chọn các cán bộ chuyên nghiệp trình độ cao cho những thay đổi. Vì vậy tôi đề nghị thông qua những quyết định cần thiết để bắt đầu công việc này”, – thủ tướng nói.

Ông Groisman cho biết hiện tại có thể bắt đầu công tác này ở 9 bộ, tuy nhiên thủ tướng không nói vụ thể đó là những bộ nào. Trong khi đó bộ trưởng tư pháp Pavlo Petrenko cũng yêu cầu bắt đầu từ bộ tư pháp của ông.

Trước đó bộ trưởng HĐBT Saenko đã trình kế hoạch hành động của HĐBT về cải cách.

“Ngân sách nhà nước và trợ giúp của EU cho phép cải cách từng phần theo giai đoạn và đủ để thay đổi dự trữ cán bộ của nền công vụ một cách đáng kể. Chúng ta không chỉ nói về cán bộ mới, chúng ta còn nói về những người đang làm việc. Chúng ta thiết lập những đòi hỏi rõ ràng cho các chức vụ mới, nơi sự chú ý không chỉ có về mặt kỹ thuật mà còn cả vấn đề tính cách đầu đàn của cán bộ để cán bộ có động cơ làm việc hết mình. Sẽ soạn thảo những phương pháp đánh giá mới cán bộ”, – ông Saenko cho biết.

“Cùng với EU chúng ta đề xuất thu hút các chuyên gia HR độc lập và các nhà PR để tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên này”, – ông Saenko nhấn mạnh.

Tới lợt mình bộ trưởng hạ tầng cơ sở Omelian đề xuất thuê một hãng cán bộ lo liệu việc thuê các cán bộ trợ lý mới.

“Tôi thấy có vẻ tuyệt đối cần thiết tìm kiểm giải pháp tổng hợp, tìm hãng cán bộ mà có thể lo liệu công tác này, bởi vì ở ta có kinh nghiệm không tốt lắm về một số công ty lớn của nhà nước trong vấn đề tuyển chọn cán bộ cấp cao”, – ông Omelian  tuyên bố.

Ngoài ra, ông Saenko lưu ý chính phủ cần phục hồi niềm tin đối với hệ thống công vụ.

Sau k hi thảo luận chính phủ đã thông qua quyết định khung về kế hoạch các biện pháp hành động.

Xem thêm: Thứ trưởng 24 tuổi >>>ở đây

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề