Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman hứa sẽ tiêu diệt tất cả các cơ quan kiểm soát gây sức ép cho các doanh nghiệp. Thủ tướng tuyên bố đã nghe quá đủ nhiều những câu chuyện và phàn nàn về việc các cơ quan chức năng gây ức ép cho doanh nghiệp.

“Tôi kêu gọi tất cả các bộ trưởng hãy mời tất cả các cơ cấu của mình về và khuấy động bộ não của họ, tất cả các nhà năng lượng, các nhà nông nghiệp, các nhà xây dựng, các cán bộ thuế vụ, công tố, SBU để nói chuyện một cách cởi mở và cho họ nghe các nhà kinh doanh nói gì về họ. Hiện tại đây là vấn đề số một”, – ông Groisman nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề