Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman đã tổng kết một năm làm việc của chính phủ thông qua cuộc họp báo ở Kyiv, ngày 11 tháng 4. Trang website của chính phủ thông báo.

Trong cuộc họp báo thủ tướng Groisman thông báo chương trình “đại tu” đất nước với 5 cải cách quan trọng từ nay cho tới giữa tháng 7:

Cải cách hưu trí, cải cách điền địa, cải cách giáo dục, cải cách y tế và bán thảo tài sản không có hiệu quả.

“Tôi muốn nắm bát các cuộc cải cách này twff giờ cho tới giữa tháng 7. Tất ca có 5 cải cách. Chúng tôi bắt đầu “đại tu đất nước”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Cải cách hưu trí

Dự định bắt đầu cải cách hưu trí theo đó độ tuổi nghỉ hưu được nâng lên. 9 triệu người nghỉ hưu trong số 12 triệu sẽ được nâng mức lương hưu. Trreen 1,1 triệu hưu trí sẽ nhận thêm trên 1 ngàn Hrivnia. Hầu như 2 triệu công dân sẽ nhận mức hưu tăng lên từ 500 đến 1000 Hrivnia một tháng.

Không thể để 85% người nghỉ hưu hưởng lương bằng nhau, – Groisman nói. Kể từ ngày 1 tháng 10 HĐBT sẽ hủy bỏ áp thuế thu nhập đối với những người nghỉ hưu làm việc.

Cải cách điền địa

Không thể bán điền địa cho các Cty đa ngành của nước ngoài và người nước ngoài, thủ tướng tuyên bố.

Cải cách các quan hệ điền địa ở Ukraina do chính phủ đề xuất tiên liệu việc thành lập mô hình thị trường điền địa, điều này sẽ cho phép phát triển thành phần các nông trại nhỏ.

Thị trường điền địa phải được thành lập tuyệt đối cho người Ukraina và bằng cách đó thiết lập nên chỗ làm việc.

Không một centimét đất nào của Ukraina được trao cho người nước ngoài làm chủ sở hữu, – Groisman nói.
Bán thảo những tài sản (vốn) không hiệu quả

Trong năm 2017 chính phủ dự định tiến hành tư nhân hóa công khai và minh bạch. Đồng thời HĐBT dự định bán 3,5 ngàn xí nghiệp nhà nước không có hiệu quả.

“Tôi muốn bó các luật pháp sẽ được thông qua ở quốc hội khóa này. Và thực tế chúng ta có thể chuyển sang ngay các điều kiện tư nhân hóa lớn hoặc là bán tháo – bbans công khai các tài sannr nhà nước kém hiệu quả”, – thủ tướng nói.

Để cho rõ hơn thủ tướng cho thấy Ukraina đã mất đi bao nhiều khi vào năm 2007 đã không thực hiện cải cách (thủ tướng giới thiệu biểu đồ Inforgraphic).

Cải cách y tế và giáo dục

Thủ tướng Groisman công bố cải cách quy mô lớn y tế trong năm 2017.

“90% người Ukraina từ chối điều trị bởi vì đối vói họ điều trị là quá đắt. Chúng ta cần phải thay đổi hệ thống và tiền hành những thay đổi cần thiết va cải cách”, – thủ tướng Groismann nói.

Để hiểu sức mạnh của cải cách thủ tướng đưa ra kết quả cho thấy nếu như cải cách được bắt đầu từ năm 2007 >>

»Cùng chủ đề