Việc thành lập và công tác của tòa án chống tham nhũng có nghĩa là thời điểm bắt đầu phát triển của Ukraina. Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman viết trên trang Twitter: “Thiết lập một khung pháp chế có hiệu quả để đấu tranh với nạn tham nhũng, nhưng chưa đủ một yếu tố – tòa án chống tham nhũng”.

Thủ tướng tuyên bố rằng, sẽ đấu tranh để thành lập định chế nhà nước này.

“Khi nào ở Ukraina có bản án đầu tiên của tòa án chống tham nhũng thì khi đó sẽ có sự phát triển của đất nước. Tự tôi có thể cho các quan chức thời hạn án phạt tù chung thân”, – ông Volodimir Groisman tuyên bố.

Trước đó đại sứ EU ở Ukraina Hug Mongarelli đã tuyên bố rằng, Ukraina cần phải thành lập tòa án chống tham nhũng trước khi có cuộc bầu cử tổng thống diễn ra.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraina sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Bộ trưởng tư pháp Ukraina Pavlo Petrenko tuyên bố rằng, tất cả các khuến nghị cỉa Ủy ban Venice sẽ được tiếp thu khi thông qua luật về tòa án chống tham nhũng trong lần đọc thứ hai.

Thật là lý tưởng nếu như vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 dự luật về tòa án chống tham nhũng được bỏ phiếu thông qua ở quốc hội và bắt đầu quá trình tuyển chọn thẩm phán.

Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế hi vọng sửa đổi dự luật của tổng thống về chống tham nhũng cho tương thích với các khuyến nghị của ủy ban Venice và các nghĩa vụ trong khuôn khổ chương trình hợp tác mở rộng với quỹ IMF. Sặp tới đại diện IMF sẽ tới Ukraina để xem xét lại chương trình hợp tác của Quỹ với Ukraina.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề