Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman đề xuất giải tán Hội đông thành phố khi Hội đồng quyết định chức thị trưởng.

Đề xuất này được ông Groisman đưa ra trước quốc hội hôm thứ 6.

“Dễ hiểu là Hội đồng thành phố có quyền thông qua quyết định về bãi nhiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng cần bổ sung một quy phạm luật pháp có tiên liệu sự cân đối trong vấn đề này. Nếu HĐ sa thải thị trưởng (chủ tịch Hội đồng) thì cũng cần giải tán hội đồng để có cơ sở tổ chức bầu cử lại tất cả. Làm như vậy để không ai có thể lạm dụng quyền lực trong vấn đề này”, – ông Groisman nói.

Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 7 Hội đồng Chernovtsy đã sa thải thị trưởng Alexey Kaspruk.

Ngày 14 tháng 9 Hội đồng tỉnh Poltava cũng sa thải thị trưởng Alexander Mamai.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề