Người đứng đầu Hội đồng bộ trưởng đã liên hệ việc tăng cường giá trị đồng tiền tệ quốc gia với sự tự tin ngày càng tăng của người dân Ukraina.

Thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk bày tỏ ý kiến ​​rằng vào năm 2020, xu hướng tăng cường tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục. Ông đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình “Ukraina
24
“.

Thủ tướng lưu ý rằng sự suy yếu của đồng Hryvnia đôi chút trước tết chỉ là tính chất tình huống.

Theo ông, theo truyền thống, trước ngày tết người ta đổi đô la để mua một số quà tặng, hoặc nói cách khác là tiêu
tiền Alexey Goncharuk.

Người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng đã liên hệ việc tăng cường giá trị tiền tệ quốc gia với sự tự tin ngày càng tăng của người dân Ukraina.

“Do đó, tôi nghĩ rằng xu hướng này, trong năm nay, đồng Hryvnia sẽ tiếp tục củng cố giá trị trong năm tới. Tôi cho rằng điều này diễn ra dần dần, người dân và doanh nghiệp đang lấy lại niềm tin vào nhà nước”, – ông Goncharuk nói.

Ông nói thêm rằng một đồng Hryvnia ổn định là biểu hiện kinh tế vĩ mô tốt.

Trước đó, Goncharuk đã kêu gọi không nên tin vào những tin đồn về một thảm họa với ngân sách do sự tăng cường giá trị của đồng Hryvnia.

Nguồn: Lb.ua  

»Cùng chủ đề