Thủ tướng Ukraina Oleksiy Goncharuk nói rằng ủy ban quốc hội về chính sách nông nghiệp và đất đai đã được chính phủ đệ trình một dự thảo luật sửa đổi về việc điều tiết thị trường đất đai ở Ukraina, trong đó có xét đến các ý kiến ​​của nông dân đề xuất tại cuộc họp với Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy.

Các công ty có chủ sở hữu thu lợi là người nước ngoài sẽ không thể có được đất nông nghiệp ở Ukraina cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk đã công bố điều này trên Facebook vào ngày 11 tháng 10.

Chúng tôi đã đề xuất một dự luật về lưu thông đất nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến ​​và những lo lắng. Trong cuộc họp trước tổng thống của Ukraina, Volodimir Zelensky cùng với các hiệp hội nông nghiệp và nông dân chủ chốt đã trình bày một mô hình sửa đổi.  Ủy ban quốc hội về chính sách nông nghiệp trên cơ sở dự luật của chính phủ đã tạo ra sự điều chỉnh  dự thảo luật tích hợp”, – thủ tướng viết.

Thay đổi chính  được quy định trong dự thảo luật này là các công ty thuộc sở hữu của người nước ngoài sẽ không thể có được đất đai Ukraina sau khi dỡ bỏ lệnh cấm lưu thông điền địa (từ năm 2002 tới nay) – thủ tướng Goncharuk cho biết.

“Điều này không áp dụng cho những công dân nước ngoài làm việc ở Ukraina trong hơn ba năm và đóng thuế cho ngân sách Ukraina”, – ông nói thêm.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề