Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu thời hạn bao giờ Ukraina gia nhập liên minh Châu Âu.

Phó chủ tịch thứ nhất phái BPP Ogor kononenko nói trên kênh Priamoi rằng, (>>Прямого) trong chuyến thăm Ukraina thủ tướng Đức nói Ukraina cần khoảng 5-8 năm nữa mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu.

Đó là tuyên bố của một chính trị gia cao cấp của Liên minh Châu Âu.

Lưu ý rằng, bà Merekl đồng thời kể rằng nếu bà làm thủ tướng Ukraina thì bà làm những cải cách gì trước hết.

  • Cải cách thứ nhất đó là Cơ chế đấu tranh với nạn tham nhũng. Tôi cho rằng đó là một trong những vấn đề phức tạp nhất mà không thể giải quyết ngày một ngày hai. Ở đây cần nhờ các chuyên gia quốc tế, những người có kinh nghiệm; >>Радио Свобода.
  • Cải cách thứ hai theo bà Merekl đó là phi tập trung hóa – quốc gia lớn cho nên cần chuyển quyền hạn và trách nghiệm cho các thị trưởng, cho các cộng đồng để họ thu thuế và cảnh tranh giữ các địa phương khác nhau;
  • Cải cách quan trọng nữa theo bà Merkel đó là tư nhân hóa các xí nghiệp. Cần phải lập nên nền tảng pháp lý để tư nhân hóa, bởi vì ở Ukraina có khá nhiều các xí nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả. Tất nhiên tư nhân hóa chưa phải là giải quyết hết các vấn đề.

Bà Merkel đồng thời nói nên tiến hành cải cách giá năng lượng, bởi vì không thể nào “trợ cấp, bù giá cho tất cả”.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề