Tôi được biết, người Việt Nam sống ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam từ ngày 1/7. Tôi hiện mang quốc tịch Đức, nhưng do sơ suất, tôi đã làm mất các giấy tờ thùy thân để chứng minh nguồn gốc Việt Nam. Vậy muốn đăng ký lại, tôi phải làm thế nào? Tôi cũng muốn biết rõ những lợi ích khi giữ quốc tịch Việt Nam? Trần Ngọc Lan (CHLB Đức)

Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 13, Luật Quốc tịch và Điều 18 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn không còn đầy đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì cơ quan đại diện của Việt Nam ở Đức (nơi có trách nhiệm đăng ký giữ quốc tịch cho người Việt ở nước này) phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xác minh lại quốc tịch Việt Nam của bạn.

Cụ thể, bạn phải soạn một bộ tài liệu gồm hai phần: phần một là những thông tin về lý lịch tự khai, như họ tên, ngày tháng năm sinh của bạn, quê quán gốc, họ tên bố mẹ hoặc người thân, nơi sinh sống tại Việt Nam trước đây; phần hai là họ tên của bạn (ghi rõ nếu có tên nước ngoài), địa chỉ thường trú, nơi công tác ở Đức. Sau đó, chuyển đến cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức kèm với Đơn Đề nghị chứng thực nhân thân gửi tới chính quyền địa phương (quê gốc của bạn) ở Việt Nam.

Khi bạn đã có quốc tịch Đức, bạn cần lưu ý nơi bạn đang sống và làm việc (vì bạn không ghi rõ nên tôi không trả lời được) có cho phép giữ 2 quốc tịch không? Vì chỉ có một số bang của Đức cho phép tồn tại 2 quốc tịch.

Khi đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, bạn sẽ được hưởng các quyền dành riêng cho NVNONN khi trở về mua nhà đất, đầu tư kinh doanh….Bên cạnh đó, bạn sẽ được Nhà nước bảo hộ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng ở nước sở tại, được hưởng trợ cấp khi mất việc làm…

Luật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì dân)

Linh Trang
theo Đất Việt