Thủ tướng Ukraina cho rằng để đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 5-7% thì Ukraina cần phải từ chỗi độc quyền tự nhiên, ngăn chặn quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm.

Thủ tướng Alexey Goncharuk tin tưởng vào mức tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế Ukraina trong 5 năm tới là sẽ ở mức 5-7%/năm. Thủ tướng tuyên bố trong phát biểu của mình tại Diễn đàn YES ở Kyiv.

“Không có gì hoang tưởng để đạt mức tằng trưởng 5-7%- tôi không thấy. Đó là tăng trưởng hàng năm và nếu quy về tổng thể 5 năm thì vào con số 40%. Đây đối với Ukraina không phải con số khủng khiếp gì cả”, – thủ tướng nói tại Diễn đàn YES.

Theo lời ông, trước hết đất nước cần từ bỏ độc quyền tự nhiên, nói riêng là trong năng lượng, trong đường sắt. “Đơn giản là cần phải vượt qua quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm ảnh hưởng. Điều này sẽ gỡ bỏ những rào cản cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp muốn làm việc. Điều này sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế”, – thủ tướng nói.

Nhớ rằng, ngày 2 tháng 9 ông Goncharuk tuyên bố rằng, nhiệm vụ của chính phủ mới là tăng trưởng kinh tế 40% trong vòng nhiệm kỳ tới năm 2024. Tiêu chí này đỏi hỏi bình quân tăng trưởng GDP phải ở mức 7%/năm.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề