Ngân sách nhà nước của Ucraina trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 có thu nhập vượt quá 3.6% so với chỉ tiêu đề ra, Kho bạc Nhà nước(GKU) thông báo.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, tổng thu nhập các quỹ nói chung và đặc biệt là ngân sách đạt con số 90 tỷ 464,5 triệu UAH, tương đương việc đạt được 103,6% chỉ tiêu đã đặt ra trước đó,”- GKU cho biết.

Theo GKU, trong 6 tháng đầu năm, quỹ chung của ngân sách huy động được 71,918 tỷ UAH (đã bao gồm cả thuế VAT), tương đương với 100% chỉ tiêu đề ra. Trong khoảng thời gian đó, quỹ đặc biệt của ngân sách cũng đã huy động được 18,547 tỷ UAH (mà chưa tính đến các thu nhập riêng hoặc tài trợ) tương đương với 120,5% kế hoạch.

Bản báo cáo của GKU không cho biết mức độ triển khai thực hiện các kế hoạch trong tháng 6, nhưng trong tháng vừa qua, quỹ chung và quỹ đặc biệt huy động được 11,252 tỷ UAH, trong đó quỹ chung thu được 9,423 tỷ UAH.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, GKU cũng đã nhận được từ ngân sách khoảng 15,525 tỷ UAH tiền thuế giá trị gia tăng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, riêng trong tháng 6 thu được 3.496 tỷ UAH.

Như chúng tôi đã thông báo trước đó, ngân sách Ucraina trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 thâm hụt 2,725 tỷ UAH. Trong 5 tháng đầu năm, thu nhập của ngân sách là 88,599 tỷ UAH, còn chi phí mất 90,707 tỷ UAH.

Hôm qua, thủ tướng Yulia Tymoshenko cho rằng, Quỹ hưu trí và ngân sách nhà nước có thể hoàn thành đúng kế hoạch.

Phamxuan
theo Pod

»Cùng chủ đề