Tuy nhiên theo lời của người đứng đầu cục ngân khố nhà nước Roman Nasyrov trong nửa năm tới cũng có những rủi ro nhất định liên quan tới các khoản trả tiền lợi tức khai thác khí đốt.

Theo kết quả của 5 tháng năm nay ngân sách nhà nước đã vượt mức kế hoạch đề ra. Ông Naasyrov cho biết trong phỏng vấn cho báo “ZN,UA”. (>>zn.ua.)

“Cho tới thời điểm hết tháng 5 thì thu ngân sách vượt mức kế hoạch khoảng 12 tỷ Hrivnia (nửa tỷ đô la). Việc thực hiện phần thu ngấn ách vẫn còn căng thẳng, đặc biệt là tiến độ trong quý II”, – ông Nasyrov lưu ý.

Theo một số khoản thu thì tình hình rấ căng thẳng. “Về cơ bản đó là về các khoản thu lợi tức đối với khí đốt và hỏ phách. Ở đó có những nguyên nhân khách quan và vấn đề: chỉ số theo các khoản này bị nâng cao quá. Chúng tôi đã đưa vấn đề này ra và vào cuối năm ngoái khi làm ngân sách, vào đầu năm nay cũng đưa vấn đề này ra.

Kỳ vọng về khai thác sẽ không tương xứng vớ hiện thực, còn thu lợi tức từ khí đốt chưa khai thác thì đó là điều không thể. Nhưng về các khoản khác thì tình hình vẫn ổn định”, – ông Nasyrov giải thích.

Do đồng nội tệ cứng cáp lại trong những tháng gần đây nên việc thực hiện ngân sách vượt kết hoạch là không nhiều.

“Xét tổng thể thì đó vẫn là điều tốt, nhưng nếu xét từ quan điểm thực hiện phần thu ngân sách thì lại là điều xấu. Theo hướng thu thuế, và đặc biệt là thuế quan thì không tốt bởi vì ở đó nói chung là tính bằng giá trị đô la và khi đồng nội tệ cứng giá trở lại thì nguồn thu bằng nội tệ cũng sẽ giảm”, – ông Nasyrov giải thích thêm.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề