Thu ngân sách Ukraina năm 2017 tăng hơn kế hoạch 21 tỉ Hrivnia (2,7%), đồng nghĩa tăng 28,7% so với năm 2016  hay 176,6 tỉ Hrivnia. Một mùa bội thu ngân sách lớn !

Tổng thu ngân sách năm năm 2017 là 792,9 tỉ Hrivnia, cao hơn kế hoạch được ghi trong ngân sách 2,7%. Bộ tài chính thông báo.

Thu ngân sách năm được thực hiện ở mức 102,7%, vượt kế hoạch 21,1 tỉ Hrivnia, khoảng 750 triệu đô la.

Nếu so với cả năm 2016 thu ngân sách năm 2017 tăng lên 28,7%, hay 176,6 tỉ Hrivnia (gần 6 tỉ đô la).

Tuy nhiên, chi ngân sách năm 2017 là 836,5 tỉ Hrivnia, nghĩa là thấp hơn mức chi dự định 0,6%. So với năm 2016 mức chi ngân sách tăng lên 22,1%.

Trong năm 2017 đã ưu tiên chi cho: chi trả xã hội, chi quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, chi phụ vụ nợ nhà nước (chiết khấu). Các khỏa chi ưu tiên trong năm 2017 đã chi một cách đầy đủ theo kế hoạch ghi trng luật ngân sách”, – bộ tài chính cho biết.

Thâm hụt ngân sách năm 2017 là 42,7 tỉ Hrivnia, nghĩa là bằng 1,8 lần thấp hơn dự định trong kế hoạch ngân sách năm 2017 ở mức 77,6 tỉ Hrivnia.

Ngân hàng quốc gia NBU đã chuyển vào ngân sách trong năm qua 44,4 tỉ Hrivnia.

Giá đô là ngày thứ 4, 3 tháng 1 trê thị trường liên ngân giảm, đạt mức 27,86/27,89 uah/usd.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề