Lớp học được tổ chức vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần:

– 17h00: trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
– 18h00: trẻ em từ 6 đến 7 tuổi
– 19h00: trẻ em từ 8 đến 13 tuổi
– 20h00: trẻ em từ 14 tuổi và người lớn

Đăng ký: 0937556123 (Viber) hoặc 0680030310
Học phí: 420 gríp/tháng, buổi đầu học thử miễn phí!
Địa chỉ: Đường Grushevskogo 39/1, korpus 5 (lối vào từ đường Promưshlenaya)

Website: https://www.konkova.od.ua/


Танцы и гимнастика для детей

Набор в группы:

Понедельник и пятница

  • 17:00 дети 3-5 лет
  • 18:00 дети 6-7 лет
  • 19:00 дети 8-13 лет
  • 20:00 дети от 14 лет и взрослые

Запись:

  • 0937556123 (вайбер)
  • 0680030310

420 грн в месяц
Первое занятие – бесплатно!

Một số hình ảnh của lớp học

»Cùng chủ đề