Tymoshenko tuyên bố về sự sẵn sàng hợp tác với ông Sadovoi, Gritsenko và Vakarchuk. Bà Tymoshenko với tư cách ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới tuyên bố như thế ở tp Lviv.

“Chúng tôi sẵn sàng tới sự hợp tác với đảng “Tự cứu mình”, với ông Vakarchuk, nếu ông ấy tham gia chính trị, với đảng Thái độ công dân và ông Anatoly Gritsenko. Chúng tôi tiến tới đoàn kết tất cả các lực lượng dân chủ vì Ukraina.

Chúng tôi tiến tới thành lập Liên minh chung, một đội ngũ quốc gia mạnh mẽ với chiến lược đúng đắn và với kết quả không phải trên giấy cùng như trong tuyên truyền, để mọi người cảm nhận thấy là đất nước đang tiến lên, đang thay đổi. Và khi đó người dân sẽ trở về Ukraina”, – thủ lĩnh Batkivschina quả quyết..

Yulia Tymoshenko đề xuất đánh giá sự ủng hộ của các lực lượng chính trị theo kết quả bầu cử tại các cộng đồng địa phương.

“Theo kết quả bầu cử gần nhất, vào tháng 4 vừa qua, đội ngũ của chúng tôi chiếm tới 35% số đại biểu các Hội đồng tại các địa phương trên cả nước”, – bà Tymoshenko lưu ý. Theo bà đây là bằng chứng về việc đội ngũ của bà sẽ chiến thắng trong bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội vào năm 2019.

Trong khi đó thị trưởng tp Lviv Sadovoi tuyên bố rằng, “bà Tymoshenko nói dối, mục đích chính của bà là cử tri Lviv,Bà muốn chiếm lá phiếu của họ”.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề