Thủ lĩnh ddảng “Mặt trận nhân dân” Arseny Yatsenyuk có chuyến thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ với trợ ý ngoại trưởng nước này Vessey Mitchell. Ông Yatsenyuk thông báo trên Fb.

“Chuyến thăm Washington bắt đầu từ cuộc găp gỡ với ông Mitchell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Châu Âu. Tôi thích tính cách thực tế, hướng đích và kết quả của đội ngũ cục Ukraina ở bộ ngoại giao Mỹ”, – ông Yatsenyuk viết.

Arseny Yatsenyuk với trợ lý ngoại trưởng Mitchell >>

Thủ lĩnh “Mặt trận nhân dân” thông báo rằng, trong câu chuyện với ông Mitchell ông sẽ nói về những vấn đề chương trình hai bên cần thực hiện trong năm nay.

“Đó là vấn đề an ninh, phát triển kinh tế, tư nhân hóa, đấu tranh chống tham nhũng. Tôi vui sướng là các cách tiệm cận, đánh giá và kì vọng của hai bên trùng hợp”, – ông Yatsenyuk nói.

Như đã thông báo, trong chuyến thăm Mỹ của thủ lĩnh “Mặt trận nhân dân” ngày 6-7 tháng 2 dự định sẽ có cuộc gặp gỡ với các đại diện Hội đồng an ninh Hoa Kỳ, lãnh đạo bộ ngoại giao và Lầu năm góc, đồng thời gặp gỡ với các dân biểu Mỹ của cả hai đảng – dân chủ và cộng hòa.

Ngoài ra ông Yatsenyuk còn dự định phát biểu tại Hội đồng các quan hệ quốc tế, Hội đồng Bắc đại tây dương và ở Quỹ Heritage.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề