Cần phải ngăn chặn nguy cơ phục thù, và làm điều này nhờ lực lượng mới của một quốc hội yêu nước và chuyên nghiệp

Ở Ukraina xuất hiện cơ hội phục thù của
đội quân thứ 5 của quốc gia xâm lược – những người đang kêu gọi hòa bình bằng
bất cứ giá nào, do các lực lượng yêu nước trở nên mỏng manh …

Ông Igor Smesko, thủ lĩnh đảng “Sức mạnh và danh dự” tuyên bố trong phỏng vấn của Đài Tự do. >>“Радио Свобода” 

“Có nguy cơ là các lực lượng dân chủ theo Châu Âu sẽ không vào được quốc hội? Một nguy cơ rất lớn là có.

Hiện tại các lực lượng theo Châu Âu ở Ukraina mỏng manh và bị chia rẽ đến nỗi… Xuất hiện cơ hội phục thù của Đội quân thứ 5 của quân xâm lược, đội quân mà đang kêu gọi hòa bình bằng bất cứ giá nào. Không thể có chuyện hòa bình bằng bất cứ giá nào ở nước tôi. Chúng tôi chỉ có thể hòa bình bằng chiến thắng, phục hồi toàn vẹn lãnh thổ nước tôi. Nhưng văn hóa chính trị thấp kém và tư tưởng dân túy hiện đang hủy hoại con đường hội nhập Bắc Đại tây dương của chúng tôi”, – ông Smeko tuyên bố.

Chỉ có nhiều người yêu nước và chuyên nghiệp trúng cử vào
quốc hội giúp ngăn chặn được điều này.

“Nói chung chúng tôi cần những khuôn mặt chính trị mới”, xin lỗi, cũng chưa hẳn đúng, vấn đề ở đây không phải ở độ tuổi vật lý. Cần có những con người theo Châu Âu trong quốc hội mà như ĐBND người cô dắc Gavrilyuk là một thí dụ. cần những người như vậy trúng vào quốc hội và làm việc trong các ủy ban ngay, theo các hướng LLVT, thực thi pháp luật, kinh tế, tài chính, y tế… cần những người biết làm việc ngay từ ngày đầu.

Những nhà chuyên nghiệp, yêu nước và có kinh nghiệm. Chính theo nguyên tắc này chúng tôi lựa chọn người vào Danh sách đảng chúng tôi – “Sức mạnh và đanh dự”, – ông Smesko lưu ý.

Lưu ý rằng, trước đó ông Smesko đã kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu
luật mới về bầu cử theo Danh sách mở bag thủ tục bãi miễn ĐBND.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề