Razumkov nói về ngôn ngữ Ukraina là ngôn ngữ quốc gia, còn việc
chế độ sử dụng tiếng nga ở Donbass có thể thảo luận.

Người đứng đầu đảng “Phụng sự nhân dân” Dmitry Razumkov cho rằng vấn đề về chế độ tiếng nga ở Donbass, trên lãnh thổ bị chiếm đóng cần thiết phải thảo luận.

Ông nói điều này với báo RBC khi bình luận phát ngôn của Chánh Văn phòng tổng thống Ukraina Andrey Bogdan.

“Đây là quan điểm của ông Andrey Bogdan. Thứ nhất, nó không mâu thuẫn với các thỏa thuận Minsk. Thứ hai, vấn đề này cần thiết phải thảo luận. Điều duy nhất là ranh giới đỏ được tổng thống nêu ra đó là ngôn ngữ quốc gia là tiếng Ukraina”, – ông Razumkov lưu ý.

Ông giả thiết có thể đối thoại về vấn đề sử dụng tiếng nga sâu hơn trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

“Đối thoại liên quan sử dụng tiếng nga sâu hơn so với các lãnh thổ khác của Ukraina, – vâng điều này là có thể. Điều này tương ứng với Tuyên ngôn Châu Âu về ngôn ngữ và không mâu thuẫn với Hiến pháp Ukraina”, – ông Razumkov cho biết.

Theo lời ông thủ lĩnh đảng “Phụng sự nhân dân” – đây là nỗ lực kết thúc chiến tranh và đưa những người dân trên lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng trở về.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề