Ông DANILOV thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBOU) có mức lương khiêm tốn, nhưng thu nhập lại gấp 5 lần lương chính, báo novosti.dn.ua đưa tin.

Mức thu nhập tháng của ông Danilov bằng 5 lần lương chính với 88 ngàn Hryvnia trong tháng 2. Báo novosti.dn.ua dẫn nguồn Ukraina News (UN) đưa tin.

Mức lương chính thức là 17.100 hryvnias, trợ cấp thâm niên là 3.591 hryvnia, phụ cấp cho công việc trong điều kiện hạn chế và chuyên gia về bí mật – 3,420 hryvnia, tiền thưởng cho cường độ lao động – 17.100 hryvnia, tiền thưởng – 37.800 hryvnias, tiền công tác phí – 4 716 hryvnias, điều chỉnh mất giá – 723 hryvnia. Tổng tiền lương – 87 870 Hryvnia.

Đồng thời, ông Danilov đã được nhận 70 735 hryvnia tiền lương cho tháng 2, vì hơn 17 nghìn hryvnia thuế và phí đã được trả từ số tiền thu nhập.

Vào tháng Hai, Phó thứ nhất của thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, Mikhail Kovaly, đã nhận được hơn 86.775 hryvnia.

Lần lượt, các phó khác Serge Krivonos và Sergey Demedyuk lần lượt nhận được 72.482 và 70.732 hryvnia. UN đưa tin.

Nguồn: novosti.dn.ua/UN

»Cùng chủ đề