Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia CNBO bà Raisa Bogatyreva không loại trừ khả năng tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Bà phát biểu trước các nhà báo ngày hôm nay tại Matxcơva.

Bà cho biết, đến ngày hôm nay chưa có lý do gì để giải tán quốc hội tại Ucraina, tuy nhiên tình hình chính trị diễn biến theo chiều “cả quốc hội lần liên minh chính phủ, cả chính phủ đều không thể làm việc hiệu quả”.

Theo bà Bogatyreva, lối thoát cho tình trạng “tê liệt” này có thể là tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.

“Nếu tình hình dẫn đến nguy cơ một điều khoản nào đó (trong hiến pháp) có thể được đưa ra sử dụng, thì lối thoát không thể nào khác, tổng thống… sẽ buộc phải đi đến quyết định này (giải tán quốc hội) nhằm loại trừ diễn biến bất ngờ của tình hình và tiến trình bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống”, – thư ký hội đồng an ninh nói.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề