Tôi là Hoàng Dân – Kỹ sư Cơ khí hiện đang thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Vào năm 1991 – Nhận lời mời của Bộ Thương mại Liên Xô, tôi có sang công tác tại Mát-cơ-va và Ni-cô-lai-ép, đã có thời gian ở ODESSA với cộng đồng người Việt ta và cùng giải quyết vụ áo bay ở phố Frunze 35.
Cộng đồng người Việt ta khi đó đối với tôi thật vô cùng yêu quý và với anh Vũ Đức Trường là sự vô vàn cảm phục.
Công việc đã xong, tôi về nước và đưa tiễn các bạn và các em tôi là các chú Diệu, Dự và cô Lương Thị Duyên sang Ni-cô-lai-ép – Ukraina. Từ đó đến nay, tôi được biết chú Diệu đã mất năm 2010 ở Ni-cô-lai-ép. Còn cô Duyên thì không nắm được ra sao. Tôi kính mong Ban biên tập báo, nếu có thể, hãy nhắn tin cho cô Duyên hiện đang ở Ni-cô-lai-ép rằng tôi đang mong tin cô cũng như thông tin lại cho tôi biết.
(Thông tin thêm: Cô Lương Thị Duyên quê An Cầu, Quỳnh Phụ, Thái Bình)
Kính chúc các anh chị ở Tòa soạn và Ban biên tập luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hoàng Dân, danhoang1949@gmail.com