Kính Gửi ban biên tập báo người Việt Ukraina

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt nam ngà Nguyễn chúc bác và tất cả các anh chị trong ban biên tập báo người Việt ukraina nhiều sức khỏe có nhiều tin bài hay đến với mọi nhà chúc bác và trang báo thành công tốt đẹp.

Nhiều năm nay báo doanh nghiệp Odessa nay là người Việt Ukraina đã là người bạn đồng hành cùng chúng tôi, ngày nào tôi cũng vào đọc báo, càng ngày càng thấy báo làm tốt hơn, bổ ích hơn, xin cảm ơn và chúc mừng!

Ngà Nguyễn

»Cùng chủ đề